Teams

Inzicht, bewustzijn en perspectief. Dat heb je nodig om te werken aan ander gedrag, aan andere samenwerking.

Binnen teams gelden altijd eigen normen. Die er ‘vanzelf’ lijken te zijn. Soms helpen ze, soms zitten ze ontwikkeling en resultaat in de weg. Bij Alba Concepts wilden ze dat hun medewerkers meer eigenaar werden van die normen.

Met een WAARMAAKchallenge kregen zij inzicht in de dynamiek en konden ze er zelf wat aan doen. Zij stellen als team de waarden en normen nu samen vast en handelen er ook naar.

#dynamiek #ontwikkelen #eigenaarschap #leren #leiden

vertel me wat jullie willen

Team Alba na de WAARMAAKchallenge

Samen werken en creëren

Natuurlijk streef je er als teamleider naar dat je mensen zelf innoveren. Maar wat als je mensen dat niet gewend zijn? Waar haal je dan het vertrouwen en leervermogen vandaan? Door het te doen, vanuit het niets.

Bij zorgorganisatie ASWZ wilden ze dat medewerkers zelf actief innoveren voor hun cliënten. Door teams in het diepe te gooien en te laten oefenen ontdekten ze waar ze toe in staat waren. En daarmee verbaasden ze zichzelf. Binnen 1 dag tuigden ze samen met hun cliënten een opruimactie op en hadden ze de tools om samen te innoveren al flink gebruikt en eigen gemaakt. Superleerzaam en een goede basis om op door te ontwikkelen.

#waarmaken #innoveren #vertrouwen #ontdekken #leren

waar ligt de uitdaging voor jou?

Team ASWZ tijdens de door hun in 1 dag opgetuigde actie

Aanbod

Uiteraard doen we ons best om alles zo goed mogelijk aan te laten sluiten op jouw vraag. Laten we daarom eerst kennis maken. Ter inspiratie een aantal unieke concepten die wij vaker succesvol inzetten:

Waarmaakchallenge

Een (nog onwetend) team krijgt de ‘s ochtends de opdracht dat ‘het’ om 16 uur die middag af moet zijn. “Het’ is: iets nieuws en concreets dat een positieve bijdrage levert aan de wereld of organisatie. Deze setting zorgt ervoor dat het heel helder wordt waar het team goed in is en wat ze nog te leren hebben. Leren gebeurt dan ook ter plekke én achteraf met onze concrete tips die je zelf kunt uitvoeren.

Ervaarring voor teams

Met de Ervaarring voor teams ga je op zoek naar wat de mensen verbindt. Wat ze gemeen hebben. Zonder discussies, voors of tegen, maar met een open houding krijg je helder wat jullie drijft én wat je daarmee te doen staat.

Bouw aan je team

Een programma op maat waarin we met diverse doe-dagen en coaching je team een sprong helpen te maken naar een ander level.

Teamcoaching

Luisteren, spiegelen, feedback geven. Prikkelen, confronteren en helpen. Een teamcoach op de werkvloer helpt als je wilt groeien als team en teamleider.

Durftevragen

Deze methode helpt om snel kennis te delen en elkaar te helpen, geeft een fijne verbinding en zet allerlei processen in gang.